تعمیرات آسانسور

تعمیرات آسانسور

 

نام شرکت

عنوان شرکت

آدرس دفتر مرکزی : ......
تلفن : ......
وب سایت : .......
ایمیل : .......... 

تعمیرات آسانسور

تعمیرات آسانسور

تعمیرات آسانسور جزء لاینفک آسانسور بوده و در واقع پیچیده تر از نصب آسانسور خواهد بود. چرا که در میان قطعات بیشمار نصب شده یافتن به موقع خرابی حائز اهمیت بوده و در صورتیکه پیمانکار تجربه کافی در زمینه رفع خرابی نداشته باشد، رفع خرابی دشوارتر خواهد بود.

تعمیرات آسانسور در دو مقولۀ زیر طبقه بندی می گردد:

  • تعمیرات تخصصی قطعات و یا تعویض قطعه معیوب
  • تنظیم مجدد قطعۀ سالم (تنظیم در نصب کلی قطعه یا تنظیمات داخلی قطعه)

غالب خرابی های آسانسور شامل مورد دوم می باشند. تعمیرات آسانسور نیازمند دانش کامل نصب آسانسور است، چرا که تعویض کامل هر قطعه معیوب مستلزم نصب صحیح آن است. بنابراین تعمیرات پس از نصب قرار می گیرد. به علت محدود بودن تعداد آسانسورهای سریع السیر و جدید همه متخصصین توانایی آشنایی و شناخت کامل از ویژگی های آن را ندارند و نمی توانند با حضور فیزیکی و مشارکت در نصب این آسانسورها، به دانش و تجربیات خود را بیفزایند.

تعمیرات آسانسور در هر منطقه و کشور دارای شرایط خاص وشیوه ی آموزشی متفاوتی می باشد. در برخی از کشورها تعمیرات آسانسور از رشد و تکامل خوبی برخوردار است. امر تعمیرات عملی و کارگاهی نصب آسانسور و تداوم آموزش به علت پیشرفت سریع و بدون وقفه و مداوم ابداعات و نوآوری در صنعت آسانسور بسیار مهم و قابل توجه می باشد. شرکت های فروشنده و نصاب آسانسور و واحد های سرویس، نگهداری و تعمیرات مسئولیت خطیری در این رابطه بر دوش دارند.لذا با پیشرفت صنعت آسانسور، آسانسورهای مدرن با تکنولوژی های پیچیده ابداع می شوندکه بایستی طریقه ی نصب، سرویس ونگهداری (شیوه های نصب ریلهای راهنما ، سیستم های ایمنی و کنترلی، مونتاژ کابین، سیم کشی تست، راه اندازی و چگونگی سرویس و خدمات بعد از تحویل آسانسورها) به آنها آموزش داده شود تا تکنسین های نصاب آسانسور، تعمیرکار و سرویس کارآسانسور با پیشرفت این صنعت و محصولات جدید هماهنگ شده و به دانش تخصصی و فنی ها اضافه شود.

 

ارسال دیدگاه
3212