دکوراسیون نصر

تعداد بازدید: 678

پيشــرو بر مبنايScientific and Customized Design

دکوراسیون نصر
موقعیت مکانی

اصفهان - دروازه شیراز - خیابان مرداویج - خیابان استقلال جنوبی - پلاک 2 - واحد 3


فکس

3136694467


ایمیل

info@mynasrgroup.com

اطلاعات تماس

3136701150


همراه

8531 135 0913


وب سایت

www.mynasrgroup.com

دکوراسیون نصر

دکوراسیون نصر

گروه طراحی نصر ( اولين شــرکت دکوراسيون داخــلي پيشــرو بر مبنايScientific and Customized Design و On-Demand Design) با هدف ارائه خدمات حرفه اي معماري و دکوراسيون داخلي و در پاسخ به نيازهاي روز افزون اين مقوله در کشور در سال 1383 تأسيس شد. اين شرکت در زمينه مشاوره معماري، طراحي و اجراي دکوراسيون داخلي بر اساس اصل طراحي علمي، کيفيت عالي، و زمان مناسب در پروژه هاي مسکوني، اداري، تجاري فعاليت خود را شروع كرد. با توجه به زمينه فعاليت شرکت تا کنون در پروژه هاي مختلفي حضور داشته است وبا طراحي و اجراي حدود 100 پروژه موفق، کارنامه درخشاني در زمينه معماري در كشور از خود بجا گذاشته است. گروه طراحی نصر همگام با علوم روز معماري و دکوراسيون و با توجه به اهميت بعد رواني و شخصيتي افراد در طراحي هاي صورت گرفته، از سال 1386 بااستفاده از متد psychological decoration به همراه On-Demand Design گام نويني را در معماري و دکوراسيون داخلي برداشته است.در اين روش ابتدا به تجزيه و تحليل افراد از جنبه روانشناسي و رفتار محيطي پرداخته ميشود و سپس متناسب با شخصيت، خلق و خو و تمايلات آنها محيط فيزيکيشان طراحي مي شود تا كارايي محيطي (Environmental Efficiency) افراد به بيشترين حد ممكن خود برسد. بنابراين گروه طراحی نصر با در اختيار داشتن تيم روانشناسي مجرب و تيم معمــــاري حــــرفه اي در تلاش اســـت تا گام بلنــدي در راســــتاي بومي ســــازي متـد Scientific and Customized Design در کشور بردارد. اين گروه در حال حاضر به عنوان گروه پيشرو در اين زمينه شناخته مي شود.

 

شرح فعالیت ها :

 • بررسي اهداف، پيش نيازها و ارزيابي بودجه پروژه -

 • مشاوره با تيم مجرب طراحي براي طراحي محيطي، داخلي و دكوراسيون بر اساس Scientific and Psychological Design

 • آماده سازي و ارائه گزارشات امكان سنجي پروژه و پيشنهاد اوليه طراحي به كارفرما

 •  دادن مشاوره به كارفرما در زمينه شرايط اجرايي پروژه

 • كمك به انتخاب محل اجراي پروژه و امكان سنجي اجراي پروژه در مكان هاي از پيش انتخاب شده

 • اســتفاده ازنرم افـــزاركـنترل پروژه ونرم افزارهــاي طراحـي مانند AutoCAD، Photoshop،Autodesk Revit و 3D Studio Max

 • طراحي پروژه بر اساس بودجه موجود و مشخص كردن Deadline ها

 • آماده سازي رويه هاي كاري، نقشه ها و مشخصات فني پروژه

 • مشخص كردن نوع و كيفيت مصالح مورد استفاده

 • آماده سازي مدارك مربوط به قرارداد و ارائه آن به كارفرما

 • انتخاب و مذاكره با پيمانكاران واجد شرايط و ارگان هاي حرفه اي براي اجراي فعاليت ها

 • تهيه برنامه زمانبندي ساخت و تشكيل واحد كنترل براي پروژه

 • مديريت و اجراي پروژه و هماهنگي با پيمانكاران از زمان شروع تا پايان

 • بازديد مداوم از محل اجرا براي چك كردن روند يشرفت و اطمينان از پيشرفت پروژه بر اساس زمان و بودجه مقرر

 • تهيه و ارائه گزارشات هفتگي و ماهانه پيشرفت به كارفرما

 • حل مشكلات و موارد در حين ساخت جهت تسريع در اجراي پروژه

 • اطمينان از محدود بودن تاثير محيطي پروژه بر محيط اطراف .

 

دکوراسیون نصر
دکوراسیون نصر
دکوراسیون نصر
ارسال دیدگاه
678