دکوراسیون بنیستا

تعداد بازدید: 638

پـروژه های لـوکس سـاختمانـی

دکوراسیون بنیستا
موقعیت مکانی

پاسداران دشتستان دوم پلاک 4 واحد 13


فکس

22876239


ایمیل

info@bonista.ir

اطلاعات تماس

26711974


همراه

09124074535


وب سایت

www.bonista.ir

دکوراسیون بنیستا

دکوراسیون بنیستا

گروه معماری بنیستا با عنـایت ایـزد منـان ، تلاش روز افـزون و با بهـره مندی از تیـم خـلاق ، متخصص و با تجـربه طی سال های فعالـیت خود این افـتخار را داشتـه که به بهبـود سطـح کیـفی طـراحی و اجـرایی پـروژه های لـوکس سـاختمانـی کـمـک کنـد. در این راستـا با توجـه به توانمنـدی ها و سوابـق مان در عرصـه صنعـت سـاختمان ، آمـاده ارائـه خدمـات تخصصـی به شـرح ذیـل می باشیـم:


مشاوره و طراحی:

مشاوره و برگزاری جلسات حضوری با کارفرما جهت آشنایی با سلایق و خواست ایشان

طراحی نما مطابق با سلیقه کارفرما و رعایت دستورالعمل های ضوابط نما و منظر شهری ، طراحی سر در ورودی ، محوطه حیاط و روف گاردن (بام سبز)

ارائه طرح های پیشنهادی سه بعدی به کارفرما

اصلاحات و اخذ تاییدیه:

انجام اصلاحات احتمالی در طرح ها پیشنهادی تا جلب نظر کارفرما و تایید کمیته نمای شهرداری مربوطه انجام خواهد شد.

پس از تایید کارفرما ، اقدام به اخذ تاییدیه نما از کمیته نما شهرداری مربوطه خواهد شد.

آماده سازی نقشه های اجرایی:

برداشت دقیق از ملک (در صورتی که پروژه در حال اجرا باشد.) جهت انطباق کامل نقشه های اجرایی با وضع موجود. آماده سازی نقشه های فاز دو اجرایی به همراه لیست کامل متریال مورد نیاز .

دکوراسیون بنیستا
دکوراسیون بنیستا
دکوراسیون بنیستا
ارسال دیدگاه
638